Visit Cute-Spot.com!
ทัศนี คงสกุล นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3 ศูนย์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

ฟังเพลงกันนะ

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

Clike ชมเลยได้นะ

MV ไม่ร้องไห้ไม่ใช่ไม่เจ็บ ต่าย

คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)

คณะครูโรงเรียนเทศบาล  ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) 
จังหวัดนครปฐม    เที่ยวประเทศลาว 


กิจกรรมไหว้ครู


พิธีไหว้ครู  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๒
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)


ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล  ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) 
ร่วมกันตักบาตรข้าวสาร  อาหารแห้ง  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

สื่อยอดเยี่ยม

สื่อระดับปฐมวัยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเทศบาลและเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคกลาง
จังหวัดกาญจนบุรี  ปี  2552

-            ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  ในการแข่งขันประกวดสื่อการสอนระดับชั้นอนุบาล  ในงานวิชาการระดับเทศบาลนครนครปฐม  ประจำปี  2552
-            ได้รับรางวัล  เหรียญทองยอดเยี่ยม  ในการแข่งขันประกวดสื่อการสอนระดับชั้นอนุบาล  ในงานมหกรรมวิชาการภาคกลาง  ประจำปี  2552  จังหวัดกาญจนบุรี


กิจกรรมนักเรียน


คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงในงานสัปดาห์ห้องสมุด
5-10  สิงหาคม  2552


คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงในงานนิทรรศการทางวิชาการ
ประจำปีการศึกษา  2552
โรงเรียนเทศบาล๔  (เชาวนปรีชาอุทิศ) 


-            ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  ในการดูแลฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขัน  เกมต้มส้มมหาสนุก  ในงานมหกรรมวิชาการภาคกลาง  ประจำปี  2552  จังหวัดกาญจนบุรี
-            ได้รับรางวัล  เหรียญทองยอดเยี่ยม  ในการดูแลฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกีฬาเดินตัวหนอน  ในงานมหกรรมวิชาการภาคกลาง  ประจำปี  2552  จังหวัดกาญจนบุรี
-    ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อร่วมแข่งขันเรือบกในระดับเทศบาล

-    ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อร่วมแข่งขันเรือบกในระดับเทศบาล

-            ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ในการดูแลฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการระดับชั้นอนุบาล  ในงานวิชาการระดับเทศบาลนครนครปฐม  ประจำปี  2552


กิจกรรมโรงเรียน

โครงการธรรมะก้าวหน้าของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 
ของโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)   จังหวัดนครปฐม